PDF Natisni E-pošta

TEMELJNI PROGRAM VUKOVE ZADUŽBINE V LJUBLJANI


Vukova zadužbina obsega tri osnovna programska področja:

 • šolsko
 • kulturno in
 • znanstveno-raziskovalno.

Posebni programi in projekti Vukove zadužbine v Ljubljani so odvisni od njenih profesionalnih in kadrovskih zmogljivosti, razpoložljivih finančnih sredstev in možnosti povezovanja s slovenskimi, regionalnimi in evropskimi programi in mrežami.

Vukova zadužbina ima programski svet in komisije. Za posebne uspehe in dosežke podeljuje Vukove nagrade za šolstvo, kulturo in znanost.


Področje šolstva

obsega učenje in širjenje srbskega jezika ter vzpodbujanje izobrazbene ravni in razgledanosti srbske skupnosti v Sloveniji.

Naloge Vukove zadužbine na področju šolstva:

 • organiziranje brezplačnih in plačanih tečajev srbskega jezika v sodelovanju s šolskimi ustanovami Slovenije in Srbije. Tečaji so lahko posebni (poslovni, konverzacijski) ali splošni, usklajeni s šolskimi programi;
 • pomoč v obliki štipendij in drugih oblik študija srbskega jezika in književnosti za Slovence v Srbiji ter pomoč Srbom v Sloveniji pri študiju na vseh visokošolskih usmeritvah. Za obe kategoriji sta izbor in dostopnost štipendij odvisna od finančnih sposobnosti Vukove zadužbine v Ljubljani;
 • organiziranje prireditev, predavanj, razgovorov, projekcij in drugih dejavnosti, namenjenih širokemu občinstvu, da bi se v Sloveniji prikazalo in širilo spoznavanje nekdanje in sedanje Srbije;
 • osnovanje baze podatkov o Srbih v Sloveniji: o tokovih in oblikah naseljevanja, zapisih, popisih, statistiki; zbiranje filmskih in video dokumentov ter ustna pričevanja v obliki arhiva zvočnih in pisnih zapisov;
 • pomoč pri objavi različnih delov baze podatkov kakor tudi njeno digitalizacijo, ki bi bila dostopna vsem prebivalcem Slovenije;
 • postopno pripravo knjižnice in muzeja Srbov v Sloveniji – najprej v virtualni obliki.


Področje kulture

obsega sodelovanje na kulturnem in umetniškem področju delovanja Srbov v Sloveniji in pomaga pri kulturnem ustvarjanju in predstavitvi dosežkov Srbov v Sloveniji in v Srbiji – po potrebi pa tudi v regiji in na mednarodni ravni. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije je kulturne programe in projekte mogoče priključiti k meddržavnemu sodelovanju ali jih prikazati samostojno. Kulturno področje obsega organizacijo in pomoč pri razstavah, koncertih, predstavah, predstavitvah knjig, društev, glasbenih skupin ter posameznih umetnikov in umetnic. To področje je v najtesnejšem stiku s številnimi kulturnimi ustanovami Slovenije, prireditvami in kulturnimi iniciativami nevladnih organizacij (NVO), ter skrbi za informiranje Srbov v Sloveniji tako o minulih kot sodobnih in najnovejših kulturnih dogodkih v Srbiji. Kulturno področje teži k obojestranski predstavitvi in v tem smislu dosledno neguje načelo multikulturnosti in najširše razumljeno izmenjavo med Srbijo in Slovenijo.

Naloge Vukove zadužbine na področju kulture:

 • spremljanje tekočega kulturnega ustvarjanja Srbov v Sloveniji in vzpodbujanje vseh oblik izmenjave;
 • sestava letnega koledarja kulturnih dogodkov;
 • vzpodbujanje vseh oblik kulturnega ustvarjanja Srbov v Sloveniji;
 • izgrajevanje mreže kulturnih institucij in iniciative Srbov v regiji;
 • izgradnja in negovanje sodelovanja z društvi drugih etničnih manjšin v Sloveniji;
 • posebno pozornost posveča umetniškim delom, ki se ukvarjajo z likom, delom in vplivom Vuka Stefanovića Karadžića;
 • posebno pozornost posveča obstoječim srbskim kulturnim spomenikom, njihovemu vzdrževanju, obnovi uničenih in izgradnji novih.


Znanstveno-raziskovalno področje

obsega raziskovanje življenja in dela Vuka Stefanovića Karadžića, obdobja, v katerem je živel ter zgodovinskega konteksta, prav tako pa tudi raziskave znanstvenih disciplin, ki jim je dal pionirski in temeljni prispevek: jezikoslovje, zgodovina, književnost, etnografija, pedagogika in politologija. Znanstveno-raziskovalno področje interdisciplinarno preučevanje omenjenih področij še posebno podpira. Vukova zadužbina podpira zainteresirane znanstvenike in znanstvenice iz teh področij ter preučuje možnosti sodelovanja z institucijami v Sloveniji in Srbiji (ministrstva, fakultete, inštitute itd.), a tudi na širšem mednarodnem področju.

Naloge Vukove zadužbine na znanstveno-raziskovalnem področju:

 • pomoč pri raziskovanju srbskega jezikoslovnega idioma, dialekta in drugih jezikovnih pojavov  v Sloveniji;
 • pomoč pri preučevanju popotovanj Vuka Stefanovića Karadžića, njegovega kulturnega in intelektualnega nomadizma; preučevanju del drugih ustvarjalcev, ki so bili njegovi sodobniki, in njihovih obiskih v Sloveniji, ter o povezavah med centri Srednje Evrope in Balkana;
 • pomoč pri preučevanju minule in sodobne srbske diaspore  med Dunajem, Budimpešto in Trstom;
 • pomoč pri najrazličnejših raziskavah iz drugih znanstvenih področij;
 • organizacija najrazličnejših virov finančne pomoči znanstvenikom, ki raziskujejo omenjena področja delovanja v Sloveniji;
 • vzpodbujanje raziskovalnega duha in kritične misli vseh svojih ustvarjalcev, podpornikov in zadužbinarjev.
 
 
zmajGRO.jpg
zmajarkade.jpg