ПДФ Штампа Ел. пошта
ТЕМЕЉНИ ПРОГРАМ ВУКОВЕ  ЗАДУЖБИНЕ У ЉУБЉАНИ


Вукова задужбина остварује три основна програмска смера:

 • Просветни
 • Културни
 • Научно-истраживачки

Посебни програми и пројекти ова три смера зависе од професионалне и кадровске опремљености Вукове задужбине, расположивих средстава и могућности повезивања са словеначким, регионалним и европским програмима и мрежама.
Вукова задужбина има Програмски савет и комисије. За посебне успехе и достигнућа  додељује Вукове награде за просвету, културу и науку.


Просветни смер

обухвата учење и ширење српскога језика, подизања нивоа образовања и просвећености српске заједнице у Словенији.

Вукова задужбина у оквиру просветног смера:

 • организује бесплатне и плаћане курсеве српског језика, а у сарадњи са просветним институцијама Словеније и Србије. Курсеви могу бити посебни (пословни, конверзацијски) или општи, усклађени са школским програмима;
 • помаже стипендијама и на друге начине студирање српскога језика и књижевности грађанима Словеније у Србији и студирање свих дисциплина српским грађанима у Словенији на свим универзитетским нивоима. Обим, избор и доступност стипендија зависи од могућности Вукове задужбине;
 • приређује наступе, предавања, разговоре, пројекције и друге активности намењене широј публици, да би се знање о Србији, старијој и савременој, приказало и ширило у Словенији;
 • оснива базу података о Србима у Словенији:  токове и облике насељавања, спискове, пописе, статистику, филмске и видео документе, усмену историју у облику архива звучних и писаних записа;
 • помаже објављивање различитих делова базе података као и дигитализацију базе података доступне за све грађане Словеније;
 • постепено припрема библиотеку и музеј Срба у Словенији, прво у виртуалном облику.

Културни смер

обухвата сарадњу на културном и уметничком подручју Срба у Словенији, помаже и представља културно стварање Срба у Словенији и Србији, по потреби у региону и међународно. У сарадњи са Министарством за културу Словеније, културни програми и пројекти могу се прикључивати међудржавној размени или се организовати независно. Културни смер подразумева организовање и потпомагање изложби, концерата, представа, приказивање књига, представљање друштава, ансамбала, појединих уметника и уметница. Овај смер најближе сарађује са многим културним институцијама у Словенији,  приредбама и НВО културним иницијативама. Брине се колико за представљање старијих толико и за представљање савремених и најновијих културних догађања у Србији и у круговима Срба у Словенији. Културни смер тежи обостраноме представљању и у томе смислу доследно негује начело мултикултуралности и најшире схваћене размене између Србије и Словеније.

Вукова задужбина  у оквиру културног смера:

 • прати текуће културно стваралаштво Срба у Словенији и подстиче све облике размене;
 • израђује годишњи календар догађаја;
 • подстиче свеукупно стваралаштво Срба у Словенији;
 • изграђује мрежу  културних институција и иницијатива Срба у региону;                                                                                                                                                                                                                                      
 • остварује и негује сарадњу са друштвима других етничких мањина;
 • посвећује посебну пажњу уметничким делима која се баве ликом, радом и утицајем Вука Стефановића Караџића .
 • посебну пажњу посвећује постојећим српским културним споменицима, њиховом одржавању, обнови уништених и изградњи нових.


Научно-истраживачки смер

обухвата истраживање живота и рада Вука Стефановића Караџића, његовога времена и историјскога  контекста, а исто тако и  истраживања у научним дисциплинама у којима је Вук дао пионирски и темељни допринос: лингвистика, историографија, књижевност, етнографија, педагогија, политологија. Научно-истраживачки смер посебно подстиче интердисциплинарно истраживање ових области. У свим овим областима Вукова задужбина прихвата заинтересоване научнике и истражује могућности сарадње са институцијама у Словенији и Србији (министарства, факултети,  институти, итд), али и на ширем међународном плану.                                                           

Вукова задужбина у склопу научно-истраживачкога смера:
 • помаже истраживања српскога језичког идиома, дијалеката и других лингвистичких феномена у Словенији;
 • помаже истраживања о кретању Вука Стефановића Караџића, његовога културног и интелектуалног номадизма, истраживача и ствараоца  његовог доба, о њиховом боравку на подручју будуће Словеније и  између центара Средње Европе и Балкана;
 • помаже истраживања српске дијаспоре између Беча и Трста - историјске и савремене;
 • помаже многострука истраживања других научних дисциплина;     
 • организује различите видове финансијске помоћи за научнике   који истражују проблеме из наведенога тематског склопа у Словенији;
 • поткрепљује истраживачки дух и критичку мисао свих својих посленика, приложника и задужбинара.
 
 
tromostovje.jpg
zmajarkade.jpg