Штампа Ел. пошта

 

О УСТАНОВИ ВУКОВА  ЗАДУЖБИНА

 

 

 

Hotel Union v Ljubljani

Вукова задужбина у Љубљани је основана на Сретење 15. фебруара 2006. у Гранд хотелу Унион.

Својим прилозима матичној кући у Београду  приступило је 36 задужбинара. Од тога броја задужинара  њих петорица су  својим средствима омогућили оснивање правног  субјекта у Љубљани у складу са  словеначким законом о установама.

 


 

Краћи назив:Установа Вукова задужбина
Дужи назив:Вукова задужбина
 установа за проучавање и очување српске културне баштине
  
У складу са законом изабрана је и прва управа 
  
Председник управе:
Живорад Андрејић
  
Чланови управе:Милан Колаковић, Рајко Крамбергер, Драган Митић, Родољуб Васовић
  
Председник надзорног одбора:
Душко Миладиновић
  
  

Вукова задужбина у Љубљани има свој статут, темељни програм као и друге акте. О њеном раду се можете упознати на мрежној страни: www.vukova-zaduzbina.si

О настанку и деловању Вукове задужбине у Београду, њеном програму, статуту и другим активностима можете прочитати такође  на мрежној страни: www.vukova-zaduzbina.rs

Vukova zadužbina v Beogradu

 

 

 
Штампа Ел. пошта
There are no translations available.


STATUT VUKOVE ZADUŽBINE


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ustanova VUKOVA ZADUŽBINA (v nadaljevanju: ustanova) je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon, akt o ustanovitvi ustanove in ta statut in šteje za ustanovljeno z dnem objave soglasja Ministrstva za kulturo v Uradnem listu RS štev. 49 z dne 12.5.2006.
Опширније...
 


 
zmajGRO.jpg
zmajtrznica.jpg