Штампа Ел. пошта

 

? ???????? ?????? ?????????

 

 

Hotel Union v Ljubljani

?????? ????????? ? ??????? ?? ???????? ?? ??????? 15. ???????? 2006. ? ????? ?????? ?????.

?????? ????????? ???????? ???? ? ???????? ?????????? ?? 36 ???????????. ?? ???? ????? ?????????? ??? ???????? ?? ?????? ?????????? ????????? ???????? ??????? ???????? ? ??????? ? ?????? ?? ??????????? ??????? ? ??????????.

 


 

????? ?????:???????? ?????? ?????????
???? ?????:?????? ?????????
???????? ?? ?????????? ? ??????? ?????? ???????? ???????
? ?????? ?? ??????? ???????? ?? ? ???? ??????
?????????? ??????:
??????? ????????
??????? ??????:????? ?????????, ????? ??????????, ?????? ?????, ??????? ???????
?????????? ????????? ??????:
????? ???????????

?????? ????????? ? ??????? ??? ???? ??????, ??????? ??????? ??? ? ????? ????. ? ????? ???? ?? ?????? ???????? ?? ??????? ??????: www.vukova-zaduzbina.si

? ???????? ? ???????? ?????? ????????? ? ????????, ????? ????????, ??????? ? ?????? ???????????? ?????? ????????? ?????? ?? ??????? ??????: www.vukova-zaduzbina.rs

Vukova zadubina v Beogradu

 

 

 
Штампа Ел. пошта
There are no translations available.


STATUT VUKOVE ZADUBINE


I. SPLONE DOLO?BE

1. ?len
Ustanova VUKOVA ZADUBINA (v nadaljevanju: ustanova) je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih dolo?a zakon, akt o ustanovitvi ustanove in ta statut in teje za ustanovljeno z dnem objave soglasja Ministrstva za kulturo v Uradnem listu RS tev. 49 z dne 12.5.2006.
Опширније...
 


 
250px-Ljubljana2007.jpg
zmajtrznica.jpg